Demon Dream Meaning

What does a Demon mean in your dream?

Demon Dream Meanings

What does Demon mean in dream?

What does an Demon symbolize?

What does dreaming of Demon mean?

What do Demon represent in dreams?

(i). cin, kötü ruh, şeytan, ifrit; kötü adam, iblis herif; (k).dili çok enerjik kimse.

İngilizce - Türkçe Sözlük by


Demon | Dream Meanings


İngilizce - Türkçe Sözlük

i kötü ruh, şeytan, iblis.... İngilizce - Türkçe Sözlük

Read More...

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). karşı gösteri.... İngilizce - Türkçe Sözlük

Read More...

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). paranın değerini düşürmek; parayı tedavülden kaldırmak. demonetiza'tion (i). paramn değerini düşürme; tedavülden kaldırma.... İngilizce - Türkçe Sözlük

Read More...

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (s). kötü ruhların etkisi altında olan kimse; deli kimse; (s). mecnun, deli, cinli, kötü ruhların etkisi altında olan.... İngilizce - Türkçe Sözlük

Read More...

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). cin veya şeytanlara ait.... İngilizce - Türkçe Sözlük

Read More...

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). cin ve şeytanların varlığına inanış; şeytanlara olan itikadı tetkik eden ilim.... İngilizce - Türkçe Sözlük

Read More...

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). cin ve şeytanların varlığına olan itikadı tetkik eden ilim dalı, demonoloji.... İngilizce - Türkçe Sözlük

Read More...

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). gösterilebilir, ispatı mümkün.... İngilizce - Türkçe Sözlük

Read More...

Yabancı Kelime

Fr. démonstration

tanıtım gösterisi

Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılan sunum.... Yabancı Kelime

Read More...

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). ispat etmek, göstermek, açımlamak, tatbikatla izah etmek; nümayiş yapmak, gövde gösterisinde bulunmak; göstererek ders vermek. demonstra'tioni ispat, delil; nümayiş, gösteri; sergi, tatbikat dersi. demonstrative (diman'strıtiv) (s)., i ispat eden,... İngilizce - Türkçe Sözlük

Read More...

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) saadet, mutluluk.... İngilizce - Türkçe Sözlük

Read More...

Türkçe Sözlük

(i. Y. felsefe). Saadeti mutlak iyilik olarak kabul etme esası üzerine kurulmuş ahlâk nazariyesi, Mutçuluk (y. k.).... Türkçe Sözlük

Read More...

Yabancı Kelime

Fr. eudémonisme

fel. mutçuluk

Hayatın anlamını mutlulukta bulan, insan davranışlarının mutluluk isteğiyle belirlendiği görüşüne dayanan ahlak öğretisi.... Yabancı Kelime

Read More...

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. tanıtlanamayan, açıklanamayan.... İngilizce - Türkçe Sözlük

Read More...

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. bütün şeytanların bulunduğu yer, cehennem; karışıklık veya kanunsuzluğun hüküm sürdüğü yer; velvele karışıklık, kargaşa.... İngilizce - Türkçe Sözlük

Read More...

İngilizce - Türkçe Sözlük

Lat., bak. Q.E.D.... İngilizce - Türkçe Sözlük

Read More...

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. hislerini kolay belli etmeyen, çekingen.... İngilizce - Türkçe Sözlük

Read More...