Poop Dream Meaning

What does a Poop mean in your dream?

Poop Dream Meanings

What does Poop mean in dream?

What does an Poop symbolize?

What does dreaming of Poop mean?

What do Poop represent in dreams?

i., f., den. pupa, geminin kıçı; zarta; f. gemi kıçından içeriye dalga girmek; zarta çekmek.
f., A.B.D., (argo) yormak, takatini kesmek. pooped s., A.B.D. bitkin bitap, takati kesilmiş.

İngilizce - Türkçe Sözlük by


Poop | Dream Meanings


İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) ahmak ve budala kimse, sersem kimse.... İngilizce - Türkçe Sözlük

Read More...